Nhảy đến nội dung chính

Nộp/rút tiền

A.Nộp tiền

Khách hàng có thể nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán bằng hai cách:

(1) Nộp tiền trực tiếp tại Quầy Kế toán Giao dịch

(2) Chuyển khoản vào Tài khoản chứng khoán định danh của Khách hàng tại Ngân hàng BIDV hoặc Tài khoản của công ty Chứng khoán mở tại Ngân hàng VietinBank

Chuyển khoản vào Tài khoản chứng khoán định danh tại Ngân hàng BIDV

Số tài khoản : CTS + Tài khoản chứng khoán + Đầu tiểu khoản

Tại: Ngân hàng BIDV

(Ví dụ: Để chuyển tiền vào Tiểu khoản .01/.10 cho tài khoản 007C123456 => Khách hàng chọn Ngân hàng BIDV và nhập Số tài khoản ngân hàng: CTS007C12345601/ CTS007C12345610 => Hệ thống hiển thị đúng tên Khách hàng => Vui lòng Xác nhận chuyển tiền)

Chuyển khoản vào tài khoản NH TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank

(*) Đối với Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Vietinbank Securities – Trụ sở chính, chuyển tiền vào tài khoản sau:         

Người thụ hưởng: CTCP Chứng Khoán NH Công Thương Việt Nam·         

Số tài khoản: 147000000093 

Mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân·         

Nội dung: Chuyển tiền vào Tài khoản giao dịch chứng khoán số <Số TK GDCK> của <Tên chủ tài khoản>

(*) Đối với Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Vietinbank Securities – CN Hồ Chí Minh, chuyển tiền vào tài khoản sau:      

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi   nhánh TP Hồ Chí Minh.    

Số tài khoản: 123000015103

Mở tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh·         

Nội dung: Chuyển tiền vào Tài khoản giao dịch chứng khoán số <Số TK GDCK> của <Tên chủ tài khoản> 

(*) Đối với Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Vietinbank Securities – CN Đà Nẵng, chuyển tiền vào tài khoản sau:

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.

Số tài khoản: 119002642040

Mở tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn

Nội dung: Chuyển tiền vào Tài khoản giao dịch chứng khoán số <Số TK GDCK> của <Tên chủ tài khoản>

Lưu ý: Nội dung nộp tiến/Chuyển khoản Khách hàng xin ghi rõ số đuôi của tiểu khoản mình, cụ thể:

Nộp tiền/Chuyển tiền vào TK 007C123456.01 của Nguyễn Văn A

Nộp tiền/Chuyển tiền vào TK 007C123456.10 của Nguyễn Văn A

Nộp tiền/Chuyển tiền vào TK 007C123456.50 của Nguyễn Văn A

Trong đó: .01/.10/.50 là số tiểu khoản của Khách hàng mở tại Công ty Chứng khoán Công Thương (.01 – TK thường; .10  – TK Margin; .50 – TK Chứng khoán phái sinh)

B. Rút tiền

Khách hàng có thể rút tiền bằng ba cách:

(1) Rút tiền trực tiếp tại quầy Kế toán Giao dịch tại TSC/Chi nhánh của Vietinbank Securities: Khách hàng cần xuất trình CMND/CCCD

(2) Gọi điện thoại đến Tổng đài 1900.5888.66

(3) Thực hiện rút tiền Online trên APP UniMobi/ Web Unitrade (https://Unitrade.cts.vn)