Nhảy đến nội dung chính

6. Quy trình giao dịch

 • Bước 1Mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký giao dịch TPRL: Khách hàng trực tiếp mở tài khoản Online (https://ekyc.cts.vn/ hoặc tại Quầy hoặc liên hệ Broker quản lý tài khoản/ Gọi Tổng đài 1900.5888.66 để được hướng dẫn.
 • Bước 2: Nộp tiềnNộp tiền vào tài khoản chứng khoán theo hướng dẫn sau:
  • Người thụ hưởng:        Công ty CP Chứng khoán NHCT Việt Nam
  • Số TK:          1040701206
  • Tại: Hội sở chính Vietcombank
  • Nội dung: Nộp tiền TK 007Cxxxxxx.60 của Nguyễn Văn A

         Nộp/Rút tiền thanh toán TPRL:

Khách hàng thực hiện Nộp/Rút tiền thanh toán TPRL tại Quầy/ Online (https://Unitrade.cts.vn )/ Liên hệ Broker quản lý tài khoản/ Gọi Tổng đài 1900588866

 • Bước 3: Ký quỹ giao dịch
    • Khi đặt lệnh mua TPRL, Khách hàng ký quỹ 100% tiền giao dịch.
    • Khi đặt lệnh bán TPRL, Khách hàng phải có đủ số lượng TPRL đặt bán.
 • Bước 4: Ký “Xác nhận của Nhà đầu tư trước khi mua trái phiếu” và Đặt lệnh giao dịch.
   • Điền Phiếu lệnh mua/bán TPRL, hoặc thực hiện đặt lệnh online (https://Unitrade.cts.vn), hoặc qua kênh Tổng đài 1900.5888.66.
   • Ký văn bản “Bản xác nhận của Nhà đầu tư trước khi mua trái phiếu” và gửi bản gốc cho Broker của CTS để CTS thực hiện duyệt lệnh cho NĐT.
 • Bước 5: Kiểm tra kết quả lệnh đặt:
   • Nhân viên nhận lệnh thông báo kết quả giao dịch và/hoặc khách hàng thực hiện xem kết quả lệnh đặt trên các nền tảng trực tuyến do CTS cung cấp tại từng thời kỳ (https://Unitrade.cts.vn)
 • Bước 6: Thanh toán
   • Thời gian thực hiện thanh toán cho giao dịch TPRL sẽ phụ thuộc hình thức thanh toán Khách hàng đã chọn khi đặt lệnh:
    • Nếu Khách hàng chọn phương thức THANH TOÁN NGAY: Giao dịch sẽ được thanh toán trong giờ giao dịch. Khách hàng nhận tiền/ TPRL sau khi khớp lệnh và bên đối ứng đã thanh toán TPRL/tiền.
    • Nếu Khách hàng chọn phương thức THANH TOÁN CUỐI NGÀY: Khách hàng nhận tiền/TPRL sau giờ giao dịch.