Nhảy đến nội dung chính

Hướng dẫn giao dịch

Hướng dẫn Mở tài khoản và Giao dịch chứng khoán Cơ sở, chứng khoán Phái sinh

Hướng dẫn Công bố thông tin của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019 và Thông tư 96/2020/TT-BTC, nhà đầu tư chứng khoán là...

Mở tài khoản và giao dịch

Các kênh giao dịch

Dịch vụ nhắn tin SMS

Kết quả khớp lệnh, biến động số dư và các dịch vụ khác.

Thông báo kết quả khớp lệnh

Tính năng: Thông báo tự động và liên tục tình trạng khớp lệnh trên tài khoản của khách hàng Tin ...

Thông báo biến động số dư

Tính năng: Thông báo cho khách hàng khi phát sinh các giao dịch làm thay đổi số dư tiền, chứng kh...

Tra cứu thông tin số dư tiền và chứng khoán

Tính năng: Tra cứu số dư tiền, chứng khoán trên tài khoản của khách hàng Soạn tin:          CTS ...

Phong tỏa tiền (áp dụng với tài khoản kết nối ngân hàng)

Tính năng: Phong tỏa tiền Soạn tin:          CTS  NOP  {số tiền}  gửi đến    8149 hoặc         ...

Giải tỏa tiền (áp dụng với tài khoản kết nối ngân hàng)

Tính năng: Giải tỏa tiền Soạn tin:          CTS  RUT  {số tiền}  gửi đến    8149 hoặc          ...

Tra cứu kết quả khớp lệnh trong ngày

Tính năng: Tra cứu kết quả khớp lệnh Mua/Bán trong ngày giao dịch Soạn tin:          CTS  KQKL  ...

Đăng ký/hủy đăng ký nhận tin nhắn thông báo kết quả khớp lệnh

Tính năng: Với các khách hàng đã đăng ký dịch vụ SMS với VietinBank Securities thì có thể nhắn ti...

Đăng ký/hủy đăng ký nhận tin nhắn thông báo biến động số dư

Tính năng: Với các khách hàng đã đăng ký dịch vụ SMS với VietinBank Securities thì có thể nhắn ti...

Hướng dẫn kích hoạt và sử dụng Smart OTP & SMS OTP

Hướng dẫn Đăng ký dịch vụ ứng trước tiền bán

Hướng dẫn Đăng ký dịch vụ ứng trước tiền bán: Tải file

Hướng dẫn giao dịch Chứng khoán Phái Sinh

Quy định và hướng dẫn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPRL)

Điều khoản và điều kiện về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân

Điều 1. Nguyên tắc trong hoạt động bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân 1.1. Điều khoản và điều kiện...