Nhảy đến nội dung chính

Hướng dẫn giao dịch

Hướng dẫn Mở tài khoản và Giao dịch chứng khoán Cơ sở, chứng khoán Phái sinh

Mở tài khoản và giao dịch

Các kênh giao dịch

Dịch vụ nhắn tin SMS

Kết quả khớp lệnh, biến động số dư và các dịch vụ khác.

Thông báo kết quả khớp lệnh

Tính năng: Thông báo tự động và liên tục tình trạng khớp lệnh trên tài khoản của khách hàng Tin ...

Thông báo biến động số dư

Tính năng: Thông báo cho khách hàng khi phát sinh các giao dịch làm thay đổi số dư tiền, chứng kh...

Tra cứu thông tin số dư tiền và chứng khoán

Tính năng: Tra cứu số dư tiền, chứng khoán trên tài khoản của khách hàng Soạn tin:          CTS ...

Phong tỏa tiền (áp dụng với tài khoản kết nối ngân hàng)

Tính năng: Phong tỏa tiền Soạn tin:          CTS  NOP  {số tiền}  gửi đến    8149 hoặc         ...

Giải tỏa tiền (áp dụng với tài khoản kết nối ngân hàng)

Tính năng: Giải tỏa tiền Soạn tin:          CTS  RUT  {số tiền}  gửi đến    8149 hoặc          ...

Tra cứu kết quả khớp lệnh trong ngày

Tính năng: Tra cứu kết quả khớp lệnh Mua/Bán trong ngày giao dịch Soạn tin:          CTS  KQKL  ...

Đăng ký/hủy đăng ký nhận tin nhắn thông báo kết quả khớp lệnh

Tính năng: Với các khách hàng đã đăng ký dịch vụ SMS với VietinBank Securities thì có thể nhắn ti...

Đăng ký/hủy đăng ký nhận tin nhắn thông báo biến động số dư

Tính năng: Với các khách hàng đã đăng ký dịch vụ SMS với VietinBank Securities thì có thể nhắn ti...

Hướng dẫn kích hoạt và sử dụng Smart OTP & SMS OTP

Tài liệu đính kèm

1. Hướng dẫn sử dụng giao dịch trên web: Tải file 2. Hướng dẫn sử dụng giao dịch trên mobile web...