Nhảy đến nội dung chính

2. Thời gian giao dịch

  • Giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động
  • Giờ giao dịch:
    • Phiên sáng: 09h00- 11h30.
    • Phiên chiều: 13h00- 14h45.