Nhảy đến nội dung chính
Tìm kiếm Nâng cao
Cụm từ Tìm kiếm
Kiểu Nội dung

Hoàn toàn trùng khớp
Tìm kiếm Tag
Tùy chọn ngày
Đã được cập nhật sau
Đã được cập nhật trước đó
Đã được tạo sau
Đã được tạo trước

Kết quả Tìm kiếm

Tìm thấy 99 kết quả

Hướng dẫn giao dịch

Hướng dẫn Mở tài khoản và Giao dịch chứng khoán Cơ sở, chứng khoán Phái sinh

Biên độ dao động giá

Kiến thức đầu tư Chứng Khoán Niêm Yết tại Sở GDCK Tp.HCM...

Sở giao dịch Hồ Chí Minh quy định biên độ dao động giá đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trong ngày giao dịch sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN Không áp dụng biên độ dao động giá đối với giao dịc...

Thông báo kết quả khớp lệnh

Hướng dẫn giao dịch Dịch vụ nhắn tin SMS

Tính năng: Thông báo tự động và liên tục tình trạng khớp lệnh trên tài khoản của khách hàng Tin trả về Diễn giải CTS TB ket qua khop lenh. Tai khoan 007C123456.01 ban CTG: KL khop 1000, gia khop 37; Thoi gian khop: 15:01...

Thông báo biến động số dư

Hướng dẫn giao dịch Dịch vụ nhắn tin SMS

Tính năng: Thông báo cho khách hàng khi phát sinh các giao dịch làm thay đổi số dư tiền, chứng khoán của tài khoản. Ví dụ: Tin trả về Diễn giải CTS TB:NGAY 22/03/2018,TK 007C906801.01,ND: TIEN BAN CK VE TRONG NGAY,SO ...

Thời gian giao dịch Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ

Kiến thức đầu tư Chứng Khoán Niêm Yết tại Sở GDCK Tp.HCM...

Phiên Phương thức giao dịch Giờ giao dịch Thời lượng Phiên sáng Khớp lệnh định kỳ mở cửa 09h00’ – 09h15’ 15′ Khớp lệnh liên tục I 09h15’ – 11h30’ 2h15′ Giao dịch thỏa thuận 09h00’ – 11...

Phương thức giao dịch

Kiến thức đầu tư Chứng Khoán Niêm Yết tại Sở GDCK Tp.HCM...

...

Nguyên tắc khớp lệnh

Kiến thức đầu tư Chứng Khoán Niêm Yết tại Sở GDCK Tp.HCM...

 Ưu tiên về giá (lệnh ATO, ATC là loại lệnh được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh)  Ưu tiên về thời gian.  Ưu tiên về khối lượng.

Đơn vị giao dịch và đơn vị yết giá

Kiến thức đầu tư Chứng Khoán Niêm Yết tại Sở GDCK Tp.HCM...

Đơn vị giao dịch Sở giao dịch Hồ Chí Minh quy định về giao dịch lô chẵn và lô lớn đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ như sau: Lô chẵn: Đơn vị giao dịch lô chẵn: 10 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, mỗi l...

Thời gian giao dịch Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ

Kiến thức đầu tư Chứng Khoán Niêm Yết tại Sở GDCK Hà Nội...

...

Nộp/rút tiền

Hướng dẫn giao dịch Mở tài khoản và giao dịch

...

Phương thức giao dịch

Kiến thức đầu tư Chứng Khoán Niêm Yết tại Sở GDCK Hà Nội...

1. Phương thức khớp lệnh Khớp lệnh liên tục: Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch. 2. Phư...

Nguyên tắc khớp lệnh

Kiến thức đầu tư Chứng Khoán Niêm Yết tại Sở GDCK Hà Nội...

 Ưu tiên về giá.  Ưu tiên về thời gian.  Ưu tiên về khối lượng.

Đơn vị giao dịch và đơn vị yết giá

Kiến thức đầu tư Chứng Khoán Niêm Yết tại Sở GDCK Hà Nội...

1. Đơn vị giao dịch Giao dịch khớp lệnh: 100 cố phiếu. Giao dịch thỏa thuận (khối lượng tối thiểu từ 5.000 cổ phiếu): không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thỏa thuận. Lưu ý: Giao dịc...

Biên độ dao động giá

Kiến thức đầu tư Chứng Khoán Niêm Yết tại Sở GDCK Hà Nội...

1. Giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư: ± 7%  Giá trần = Giá tham chiếu x (100% + Biên độ dao động)  Giá sàn = Giá tham chiếu x (100% – Biên độ dao động) Lưu ý: Biên độ dao động giá trong ngày...

Giá tham chiếu

Kiến thức đầu tư Chứng Khoán Niêm Yết tại Sở GDCK Hà Nội...

Bình quân gia quyền của các giá giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục của ngày giao dịch gần nhất trước đó. Việc xác định giá tham chiếu của cổ phiếu mới đăng ký giao dịch trong ng...

Lệnh giao dịch (lệnh giới hạn)

Kiến thức đầu tư Chứng Khoán Niêm Yết tại Sở GDCK Hà Nội...

Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh giới hạn có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến lúc kết thúc ngày giao dịch hoặ...

Hồ sơ mở tài khoản

Hướng dẫn giao dịch Mở tài khoản và giao dịch

Các giấy tờ bao gồm: 1. Giấy đề nghị mở tài khoản giao dịch chứng khoán: 01 bản 2. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán: 02 bản 3. Giấy đăng ký sử dụng các dịch vụ gia tăng: 02 bản 4. Và c...

Giao dịch trên ứng dụng điện thoại UniMobi

Hướng dẫn giao dịch Các kênh giao dịch

IOS Android

Câu hỏi thường gặp

Một số tình huống thường gặp và cách xử lý

Chứng khoán Niêm Yết tại Sở GDCK Hà Nội (UPCOM)

Kiến thức đầu tư

Kiến thức đầu tư

Chia sẻ kiến thức đầu tư

Mở tài khoản và giao dịch

Hướng dẫn giao dịch

Các kênh giao dịch

Hướng dẫn giao dịch

Dịch vụ nhắn tin SMS

Hướng dẫn giao dịch

Kết quả khớp lệnh, biến động số dư và các dịch vụ khác.

Chứng Khoán Niêm Yết tại Sở GDCK Tp.HCM (HSX)

Kiến thức đầu tư

Chứng Khoán Niêm Yết tại Sở GDCK Hà Nội (HNX)

Kiến thức đầu tư

Trái phiếu Chính phủ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Kiến thức đầu tư

CTS cung cấp 4 kênh giao dịch cho khách hàng

Hướng dẫn giao dịch Các kênh giao dịch

Khách hàng có thể chọn 1 trong các kênh giao dịch sau: Giao dịch trên ứng dụng điện thoại: IOS hoặc Android Giao dịch trên web: https://unitrade.cts.vn/login Giao dịch qua tổng đài Contact Center: 1900585866 hoặc 19005888...

Hướng dẫn kích hoạt và sử dụng Smart OTP & SMS OTP

Hướng dẫn giao dịch

Chứng khoán Phái sinh

Kiến thức đầu tư

Hướng dẫn giao dịch Chứng khoán Phái Sinh

Hướng dẫn giao dịch

Quy định và hướng dẫn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPRL)

Hướng dẫn giao dịch

Điều khoản và điều kiện về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân

Hướng dẫn giao dịch

Điều 1. Nguyên tắc trong hoạt động bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân 1.1. Điều khoản và điều kiện về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân (gọi chung là “ĐKĐKBV”) là một phần không thể tách rời ...

Mở tài khoản

Hướng dẫn giao dịch Mở tài khoản và giao dịch

Mở tài khoản trực tuyến Mở tài khoản giao dịch chứng khoán trực tuyến Tại đây. Hoàn thiện hợp đồng mở tài khoản tại Phòng Môi giới – Lưu ký Trụ sở chính, các Chi nhánh, Phòng Giao dịch hoặc các...

Sửa, hủy lệnh giao dịch

Kiến thức đầu tư Chứng Khoán Niêm Yết tại Sở GDCK Hà Nội...

1. Sửa lệnh giao dịch Khách hàng được quyền sửa giá (không được quyền sửa khối lượng) đối với lệnh mua/bán chứng khoán chưa khớp hay hay phần chưa được khớp của lệnh 2. Hủy lệnh giao dịch Khác...