Nhảy đến nội dung chính

Mục được cập nhật gần đây

Smart OTP

1. Hướng dẫn đăng ký kích hoạt và sử dụng Smart OTP trên Unimobi: Tải file 2. Hướng dẫn đăng ký ...

6. Quy trình giao dịch

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký giao dịch TPRL: Khách hàng trực tiếp mở tài...

Nộp/rút tiền

A.Nộp tiền Khách hàng có thể nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán bằng hai cách: (1) Nộ...

Hướng dẫn Đăng ký dịch vụ ứng trước tiền bán

Hướng dẫn Đăng ký dịch vụ ứng trước tiền bán: Tải file

Hướng dẫn sử dụng giao dịch trên web

Hướng dẫn sử dụng giao dịch trên web: Tải file

Hướng dẫn sử dụng giao dịch trên mobile web

Hướng dẫn sử dụng giao dịch trên mobile web: Tải file

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng trên điện thoại Android

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng trên điện thoại Android: Tải file

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng trên điện thoại IOS

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng trên điện thoại IOS: Tải file

2. Thời gian giao dịch

Giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động ...

5. Kênh tiếp nhận giao dịch

Kênh Online (https://Unitrade.cts.vn)/Tại quầy/ Qua Broker quản lý tài khoản/ Gọi vào Tổng đài 19...

7. Tài liệu đặt lệnh TPRL trên Unitrade

Để đọc tài liệu hướng dẫn, vui lòng click tại đây

1. Quy định chung

Đơn vị khối lượng giao dịch: 01 trái phiếu. Khối lượng giao dịch tối thiểu: 01 trái phiếu. Đơn ...

3. Đối tượng tham gia

Khi mua TPRL, Nhà đầu tư phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Là Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên ngh...

4. Phương thức giao dịch

Phương thức giao dịch là giao dịch mua bán thông thường (Giao dịch Outright): Lệnh điện tử Outri...

7. Tài liệu

Để đọc tài liệu hướng dẫn, vui lòng click tại đây

1. Kiến thức cơ bản Chứng khoán Phái sinh

1.  Chứng khoán phái sinh là gì? Chứng khoán phái sinh là các công cụ tài chính mà giá trị của c...

2. Hướng dẫn giao dịch Chứng khoán phái sinh

Để đọc tài liệu hướng dẫn, vui lòng click tại đây

3. Hướng dẫn Giao dịch lệnh điều kiện Chứng Khoán Phái Sinh

Để đọc tài liệu hướng dẫn, vui lòng click tại đây

6. Hướng dẫn sử dụng Giao dịch Chứng khoán Phái sinh Unitrade

1.       Giao dịch phái sinh Nhà đầu tư thực hiện giao dịch Chứng khoán phái sinh trên Unitrade ...

4. Biểu giá giao dịch Chứng khoán Phái sinh

STT Nội dung Mức phí       1 Biểu giá giao dịch HĐTL Chỉ số Cổ phiếu và Trái phiếu Chính p...