Nhảy đến nội dung chính

Kiến thức đầu tư

Chia sẻ kiến thức đầu tư

Chứng Khoán Niêm Yết tại Sở GDCK Tp.HCM (HSX)

Chứng Khoán Niêm Yết tại Sở GDCK Hà Nội (HNX)

Chứng khoán Niêm Yết tại Sở GDCK Hà Nội (UPCOM)

Trái phiếu Chính phủ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Chứng khoán Phái sinh

Chứng khoán phái sinh là gì?

Chứng khoán phái sinh là các công cụ tài chính mà giá trị của chúng phụ thuộc vào giá của một tài...

Loại chứng khoán phái sinh nào sẽ được triển khai trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam?

Chứng khoán phái sinh bao gồm 4 loại chính: Hợp đồng kỳ hạn: là một thỏa thuận giữa hai bên tham...

Tôi được lợi gì khi giao dịch chứng khoán phái sinh?

Về công cụ đầu tư, CKPS cung cấp cho Khách hàng công cụ để phòng vệ rủi ro (nắm giữ đồng thời tài...

Thế nào là bán khống Hợp đồng tương lai?

“Bán khống” là hoạt động bán tài sản mà người bán khống không sở hữu. Khi thực hiện bán khống, ng...

Giao dịch Hợp đồng tương lai có gì khác biệt so với giao dịch cổ phiếu?

Việc giao dịch Hợp đồng đồng tương lai diễn ra tương tự so với giao dịch cổ phiếu. Nhà đầu tư có ...

Ký quỹ là gì và ký quỹ hoạt động như thế nào?

Ký quỹ là một trong những điểm khác biệt của giao dịch chứng khoán phái sinh so với giao dịch cổ ...

Việc thanh toán hàng ngày diễn ra như thế nào?

Một điểm khác biệt nữa của thị trường chứng khoán phái sinh là cơ chế thanh toán hàng ngày. Nhà đ...

Quy mô hợp đồng được tính toán như thế nào?

Giống như giá của mỗi cổ phiếu, quy mô của mỗi hợp đồng phái sinh sẽ cho biết giá trị đầu tư mà n...

Làm thế nào để kết thúc vị thế đang nắm giữ?

Để kết thúc vị thế đang nắm giữ trước thời điểm hợp đồng đáo hạn, nhà đầu tư có thể đặt lệnh tại ...

Ký quỹ đối với giao dịch chứng khoán phái sinh khác như thế nào so với ký quỹ tại thị trường cơ sở?

Tiêu chí so sánh Chứng khoán cơ sở Chứng khoán phái sinh Định nghĩa Giao dịch mua ký quỹ là g...

Hướng dẫn sử dụng Giao dịch Chứng khoán Phái sinh Unitrade